Disclaimer

 

Disclaimer

Disclaimer voor www.demenucoach.nl

 

De Menu Coach (ingeschreven bij de KVK onder nummer 67417434) verleent u hierbij toegang tot www.demenucoach.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

De Menu Coach behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op www.demenucoach.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden enkel en alleen gesloten na wederzijds goedkeuren.

 

Aansprakelijkheid

De Menu Coach sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie om gaan is voor eigen verantwoording.

 

Wanneer u  ziek bent is deskundige diagnose en begeleiding noodzakelijk. Raadpleeg bij klachten in eerste instantie uw arts of specialist.

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Menu Coach te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Voor op www.demenucoach.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Menu Coach nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Menu Coach is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Menu Coach.